2019. április 11., csütörtök

Teszt 'oszt teron

Az alábbi rajz a FB-on (is) terjed és talán az egyik legveszélyesebb félreértelmezése az oktatási tevékenységnek.  
Ez így van, de még sincs így. Hadd ajánljak más szempontokat! (Ahogy az edugog is ezt teszi.)

Nehezen lenne védhető, hogy az oktatás tömegessé válásával a színvonal csökkent. Az „iskola” is úgy járt, mint minden, ami belépet a tömegtermelés és a gyors teljesítés kényszerébe. Sztenderdizálás, piaci lehetőségek kihasználása és önadminisztrálási kényszer.

A tanulás (az oktatási tartalomfogyasztás) lehetőségei ma sokban hasonlítanak a TV nézési lehetőségeinkhez. Hasonló utat is jártak be. 30-40 éve a TV értéket és tudást közvetített, igyekezett ezt magas színvonalon tenni. Ma kb. 220 csatorna van egy családi előfizetési csomagban és igencsak keresgélni kell közte, hogy valami érdekeset találjunk. Ahogy csatorna, úgy ma már rengeteg iskola és tanulási forma is van. Mind piacképes tudást ígér, mégsem tudja megadni.

Tanulságos keresztmetszete a kettőnek a műveltségi vetélkedők. Az Elmebajnokságban 40 éve még nehéz kérdésekre kellett válaszolni: 
Legyen ön is milliomosban 2006-ban már 4 válasz közül kellett a jót megadni a 40 millió forintért. (És lehetett felezni, telefonos és nézői segítséget kérni.) Kíváncsian várom az ATV 500 - Az ország géniusza vetélkedőjének a fogadtatását és népszerűségét. Ha nem nézzük elegen, akkor hamar le fogják venni a műsorról. 


Mégis ellen kell szegülnöm a fenti ábrának, mert ugyan rárímel arra a folyamatra, amit én is látok és tapasztalok, de a csalás ott van benne, hogy ez nem ugyanannak az iskolának vagy képzésnek a tesztjét mutatja évtizedes távlatban, - hiába a geometriai példa - hanem az általunk észlelt "oktatási ipar" tesztjeinek színvonal változását. Azt sem veszi figyelembe, hogy az online tesztek megjelenésével a tesztek szerepe és lehetőségei a tanítás-tanulás tervezésében változtak. Sok vicces, félig-meddig borzasztó teszt jelent meg a jó és hatékony megoldások mellett. 

Napiteszt: Hülye vagy-e?

Maradjunk a tesztek szerepénél. Tesztet írni jó! Mindenki szereti, csak az iskola (ezt is) meg tudja utáltatni, mert vizsgaként íratják és szigorúan szankcionálják az eredményét. A tesztek iránti pozitív viszonyt onnét lehet sejteni, hogy a marketing vezérelt fogyasztás ösztönzésben, a gamification technikák között mégis előszeretettel alkalmazzák a kis tudáspróbákat, teszteket, csak ott kvíznek nevezik.

A tesztek igazodnak a pedagógia értékelés fajtáihoz:
 • Diagnosztikus
 • Szummatív
 • Formatív (fejlesztő) - az alábbiakban erről nem írok!

Diagnosztikus tesztek - Ezek a tanítási-tanulási folyamat bármely szakaszában használhatók, hogy egy adott témát "kikérdezzenek". Alkalmazásuk célja, hogy a tanár és a tanuló együttesen megállapíthassák, hogy a tanulók mit tudnak és mit nem. Lehet előzetes tudást felmérni vele, (a tanulás megkezdése előtt) és lehet a tanítási folyamat közepén is alkalmazni visszajelzésként. Osztályozni, vagyis értékelni ezeket nem szabad. Ha mégis adminisztrálásra kerül, akkor határozottan meg kell különböztetni őket a vizsga tesztektől. (Általánosan elfogadott nevük az online tananyagokban az önellenőrző teszt.)
 • A kérdések általában egyszerűek (feleletválasztós vagy több helyes választ tartalmazók).
 • Miden kérdés egy pontot ér.
 • A kérdések fogalmak megértését is ellenőrizhetik.
 • Tartalmazhat képeket is, amit fel kell ismerni.
 • Többször is kitölthető (online verzió).
 • Számos verzióban elkészíthető, legalább 6-8 tesztet érdemes készíteni.
 • 10 vagy 20 kérdést érdemes tesztenként adni, így egyszerű a százalékos eredményt kiszámolni.
Az okostelefonokra írt appok között nagyon sok ilyen diagnosztikus típusú teszt van. Alkalmas önálló gyakorlásra, ismétlésre, a tudás megtartásra. (Kedvencem a zászlók és a fővárosok kvíz.)

Nagy szervezetek alkalmaznak ilyen diagnosztikus tudásmegtartó teszteteket egyes kiemelt munkakörök számára. Ott a munkaállomás megnyitásának feltétele az ú.n. log in teszt kitöltése. Addig nem nyílik meg a munkaállomás, ameddig a belépés feltételeként szabott 3-5 kérdésre a munkatárs nem adta meg a helyes választ. 

Szummatív tesztek - Meghatározott tananyag részekre vonatkozó kérdéseket tartalmaz. Jellemzően a tanítási-tanulási folyamat egyes szakaszainak végén alkalmazható. Vizsgához is alkalmasak.
 • A kérdések lehetnek összetettek, kifejtést igénylők is, nem csak választósak.
 • A pontozás a feladatok nehézsége alapján történik.
 • A kérdések folyamatok megértését is ellenőrizhetik vagy számolást is tartalmazhatnak.
 • Tartalmazhat képeket vagy ábrákat is, akár összevetés jelleggel.
 • Több verzióban készülnek, érdemes legalább 4 tesztet készíteni.
 • A kérdések számát a kérdések nehézsége határozza meg. 
A szummatív teszt tartalmazhat egy vagy két önállóan kidolgozandó feladatot vagy ábrát, ahol jelölni kell vagy összekötni kell egyes elemeket. (Ez már a feladatlap műfaja felé vezet.)

Kombinált teszteket is lehet írni, olyan formában, hogy diagnosztikus teszt jelleggel kezdődik, aztán egy tananyagegység szummatív kérdései jönnek, majd zárásként megint könnyebb diagnosztikus kérdések. Ez különösen jó tréning jellegű oktatások tesztjeként használni. Pénzügyi területen, vállalkozási ismeretek vagy technikai jellegű témákban kimondottan hatékonyak! 

Hogyan lehet jó teszteket írni és szerkeszteni?

Van aki könnyebben ír kérdéseket és szerkeszt tesztet, van akinek kín és szenvedés. Azt tapasztaltam, ha tananyag szerzőkre bízzák, akkor nagyon szigorúak lesznek és nagyon nehezen tudnak különbséget tenni a diagnosztikus és a szummatív célok között. Azonnal vizsgáztatni és értékelni akarnak a teszttel. Ha módszertanosra bízzák (didaktikai szerkesztő, tutor, coach, facilitátor, mentor, e-learning tananyag szerkesztő), akkor meg vagy nagyon könnyű kérdések lesznek vagy nagyon heterogének, amelyek nem tartanak a célra. (Jellemző ilyen, amikor az online tananyag szerkesztő beleszerelmesedik a drag and drop feladatokba és a tananyag tele van felesleges húzd ide, told oda feladatokkal.)

Szempontok a tesztek írásához:
 • Vegyék figyelembe a tanulók nyelvi - értésbeli képességeit. Rövid mondatok legyenek benne, ne tartalmazzanak más információt, csak a kérdés megválaszolásához szükségeset.
 • Minden esetben legyen célmegjelölése a tesztnek, pár mondattal szükséges pozicionálni miért írják, mit tanulhatnak, merre fejlődhetnek általa.
 • Az egy jó választ igénylő többszörös választás feladatok (feleletválasztás) a helyes válasz mellett három vagy négy elterelő választ (disztraktort) tartalmazzanak. Ezek formailag és tartalmilag is egyenértékűek legyenek: hasonló hosszúságú, stílusú alternatívák legyenek.
 • Lehetnek benne képek, ábrák. Az online megoldásokat át lehet hozni a papírra!

Bloom taxonómia és teszt kérdések:

A Bloom által szerkesztett 6 szintes modellt az alábbiak szerint lehet kibontani a kérdések és az értékeléshez használt feladatok szintjén.Saját excel, kattints a képre és megjelenik nagyobb méretben!


Az első kettőre lehet igazán jó teszteket írni. Az alkalmazás és az elemzés esetében már a kevert teszt vagy a feladatlap lehet a hatékonyabb megoldás. (Mindig tantárgy, téma és a képzés céljától függő!) A taxonómia szerint az értékelés önreflexió, az alkotás pedig már a tanultakkal való önálló cselekvést jelenti. Ezek már a mestermunkák és az önálló megoldások lehetőségei.

A fentieket alkalmazva jó és érdekes teszteket lehet írni!